Tytuł: Harry Potter - Hogsmeade, Twoja Magiczna Wioska :: Samobójstwo

Dodane przez Bella Muerte dnia 10-09-2013 17:16
#1

raven: Samobójstwo - nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym jest. Co sądzicie na ten temat? Jak oceniacie osoby, które targnęły się na swoje życie? A może Wam też przeszła przez głowę myśl o samobójstwie? Zapraszam do dyskusji.


Co uważacie na temat samobójstwa?


Ostateczny akt obrony siebie, swojego jestestwa: godności, przekonań, systemu wartości w obliczu niesprzyjających warunków bytowania,tj, przede wszystkim utraty zastanego, zrozumianego i zrozumiałego homeostatycznego stanu rzeczy, które może przeobrazić się w serię zdarzeń, na które jednostka nie ma żadnego wpływu, jakiekolwiek inne posunięcie byłoby obarczone fatalnymi skutkami- wyczerpującą wegetacją, ustawicznymi bodźcami zewnętrznymi prowadzącymi, jak po równi pochyłej- do śmierci- tej trudnej, długiej, dehumanizującej.
Uważam, że samobójstwo, jeśli zostało popełnione w momencie krótkotrwałego nawrotu instynktu przetrwania, w pełni samoświadomości i dogłębnego przemyślenia własnej sytuacji może być poczytane jako najwyższy akt odwagi, stawienia siebie i własnych aspiracji wyżej od przypadkowego, chaotycznego, w szerszej perspektywie nielogicznego i niewytłumaczalnego przyczynowo- skutkowego ciągu wydarzeń.

Konflikty zbrojne, katastrofy ekologiczne, choroby, śmierć - zarówno wydarzenia zauważalne w skali światowej, jak i te prywatne mogą stać się przyczyną targnięcia się na własne życie.

Edytowane przez raven dnia 02-03-2014 20:27